Nói về nơi thờ cúng gia tiên phù hợpvách ngăn bàn thờ đẹp

Sau đó thay nước mới để lau bài vị tổ tiên (không nên làm ngược lại vì bị coi là bất kính). Sau khi lau dọn bát hương, đồ thờ cúng, bài vị sạch trên bàn thờ gia tiên đẹp gia tiên sẽ bằng nước thơm, để khô thì đặt lại như ban đầu.

|

Các bước làm sạch đồ thờ cúng bằng đồng trên bàn thờ bàn thờ anamo gia tiên đẹp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Nói về nơi thờ cúng gia tiên phù hợpvách ngăn bàn thờ đẹp”

Leave a Reply

Gravatar